YA ALLAH..!

1 Pandangan 2 dimensi yang penuh tanggungjawab-klik sini ut ke blog penulis asal

Catitan chemek setelah mendengar pandangan Dr Harun Din:

a) Penekanan beliau bukan berkisar istilah semata-mata tetapi isu agama yang serius memerlukan fakta yang jelas dan perlaksanaan kehakiman yang sesuai dengan isu Islam, iaitu mahkamah tinggi syariah.

b) Juga penekanan terhadap instrumen perundangan bagi memastikan kebenaran tersebut tidak disalahgunakan.

c) Kebimbangan Dr Harun Din berasaskan kaedah saddu al-Zari’ah (sesautu yg boleh mendatangkan keburukan) kepada agama dsb. baik jangka pendek ataupun jangka panjang haruslah dicegah)

d) Penekanan lain yang disampaikan ialah persoalan motif keinginan pihak terbabit menggunakan nama Allah. Apakah impak ataupun kesan positif/negatif kepada penggunaan nama Allah ini kepada umat Islam di negara kita. Apakah motif di sebalik keinginan menggunakan nama Allah ini?

e) Kebimbangan beliau paling jelas berkaitan penyalahgunaan nama Allah dengan cara menyekutukan Allah secara langsung baik dari sudut penggunaan bahasa, simbol dan lain-lain.

f) Allah ataupun ilah maknanya Tuhan yang satu-satunya disembah. Ia menjadi petanda yang jelas dalam penyaksian syahadah. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah (dipatuh, diambil sumber hukumnya, dijadikan tumpuan dalam pengibadatan dan juga cara hidup) melainkan Allah. Syahadah inilah yang membezakan akidah di kalangan manusia.

1 ulasan: