YA ALLAH..!

Muqaddimah orang yang ingin salik di jalan ALLAHKetahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasauf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, samaada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Adapun faedah mempelajarinya adalah untuk menyampaikan ia kepada mengkhususkan hati hanya kepada Allah Taala dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan Sekalian Alam.
Adapun hantaran apa yang terhasil dihati lalu ditafsirkan dengan kelakuan. Adapun hikmatnya maka fardhu 'ain atas tiap yang berakal dan sampai umurnya(Baligh). Adapun tempat rujukan ilmu ini dari al-Quran yang mulia dan hadis Nabi Sallallahu alihi wassalam. Adapun namanya ilmu tasauf.
Ketahui olehmu bahawasanya maksud ilmu tasauf itu membersihkan segala anggota yang zahir dari perbuatan yang keji supaya menjadi sebab bersihnya hati dari sifat-sifat tercela dan dimaksudkan dengan anggota itu pertama MATA dan kedua TELINGA dan ketiga LIDAH dan keempat PERUT dan kelima KEMALUAN dan keenam DUA TANGAN dan ketujuh DUA KAKI dan hendaklah engkau ingat dalam hati bahawasanya Allah Taala memberikan nikmat yang besar pada engkau iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memelihara dan mesyukurinya. Jika tiada engkau memelihara ia nescaya ia akan bersaksi pada hari kiamat seperti firman Allah yang bermaksud: Pada hari kiamat dimaterikan segala mulut mereka dan berkata-kata tangan mereka dan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Tiap-tiap anggota akan bertutur dan bersaksi apa yang mereka lakukan daripada penderhakaan seperti firman Allah yang bermaksud: Dan sesekali tiada dapat kamu menyembunyikan apa yang kamu lakukan di dunia yang bersaksi pendengaranmu,matamu dan segala kulitmu dan tida dapat bersembunyi daripada sekelian saksi tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan sama sekali, kerana tiada bercerai semuanya dari manusia pada tiap-tiap masa dan tempat bersama 7 anggota yang tersebut itu.

-dipetik dari kitab penawar bagi hati himpunan Al-Syaikh Abdul Qadir ibn Abdul mutolib al-Indunisi al-Mandili., isu semasa,

1 ulasan: